Regulamin wystawy fotograficznej

przez admin

Podwodny Świat 2020

 1. Wystawa ma charakter otwarty. Uczestnikami wystawy mogą być zarówno zawodowi fotograficy podwodni, jak i amatorzy nadsyłający prace odpowiadające tematyce wystawy.
 2. Nadsyłane prace zgłaszane są w trzech kategoriach: wody zimne, wody ciepłe, makro. Zdjęcia do wystawy zostaną wybrane przez kustosza wystawy i komisję. Ilość miejsc ograniczona.

 3. Do każdej z kategorii można przesłać do 3 poziomych zdjęć. Każda fotografia powinna zostać przesłana elektronicznie pojedynczo poprzez e-mail lub poprzez transfer danych.
  E-mail musi zawierać:
  – Oryginalny plik zdjęcia, bez naniesionych podpisów, loga bądź oznaczeń Nadesłane zdjęcia powinny być w rozmiarze 30×40 cm. w rozdzielczości minimum 300 DPI, w wielkości około 20 MB.
  Pliki można nadsyłać w formacie JPG lub TIFF, z ustawionym profilem kolorów CMYK
  – tytuł i jego opis
  – Imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy autora, właściciela.

 4. Fotografie należy dostarczyć do Organizatora, przesyłając je na adres kontakt@diveshow.eu.
  Autor, zgłaszając prace na wystawę potwierdza, że zdjęcia są wynikiem indywidualnej pracy twórczej i nie naruszają praw osób trzecich oraz są wolne od wad prawnych. W przypadku zamieszczenia wizerunku osób trzecich na zdjęciu należy posiadać ważną zgodę na upublicznienie wizerunku.

 5. Termin nadesłania fotografii mija: 5 października 2020 roku.

 6. Wysyłając zdjęcia, autor wyraża zgodę na upublicznianie zdjęć biorących udział w wystawie na terenie całej Polski.

 7. Zdjęcia przekazane przez Uczestników nie będą udostępniane publicznie w żadnej postaci, do momentu otwarcia Wystawy.

 8. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych fotografii do publikacji tylko w celach promujących wystawę, przy zachowaniu zasad praw autorskich.

 9. Planowany termin otwarcia wystawy to 22 października 202020 roku.

 10. Uczestnicy wystawy nie ponoszą kosztów wydruku i obróbki zdjęć przygotowywanych na wystawę. Prace zostaną wydrukowane w oparciu o pliki przesłane do Organizatora.
 11. Autor nadsyłając zdjęcie, potwierdza, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

 12. Nadsyłając fotografie na Wystawę Autor wyraża zgodę na jej późniejsze upublicznienie przez Organizatora na jego stronie internetowej lub w innej formie, tylko do celów promujących wystawę, przy zachowaniu zasad praw autorskich.

 13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów podanych w niniejszym regulaminie, jeżeli będą tego wymagały okoliczności.

 14. Wszelkie informacje: e-mail: kontakt@diveshow.eu
 15. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
 16. Organizatorem wystawy jest Blue Life Media Group LTD.